۸۱۱

پرسش های متداول

آیا فعالیت در یک یک هشت با هزینه همراست؟


آیا یک یک هشت درصدی از طرفین بعنوان حق فعالیت خواهد گرفت؟


چگونه در سایت ثبت نام کنم؟


نحوه دسترسی به اطلاعات واحد ها چگونه است؟


چگونه به پیج اینستاگرام هر واحد دسترسی پیدا کنیم؟


پرتال متخصصین چیست و چگونه میتوان به آن دسترسی پیدا کرد؟


نحوه دسترسی به پیج های مجموعه چگونه است؟